Följ oss här:

Vi skapar en trovärdig och pålitlig digital värld

Kvalitet och full transparens i våra leveranser förenat med lång erfarenhet gör att vi får våra kunder att lyckas med sina satsningar inom IT-säkerhet.

Detta är IT Advisor

IT Advisor är ett företag som erbjuder konsulttjänster samt molnbaserade tjänster inom IT-säkerhet

IT Advisor har sedan starten 2008 haft kunden i fokus och erbjudit tjänster inom IT-säkerhet som relaterar till alla delar av den värdekedja som länkar samman IT-strategi och -styrning, framtagande av lösningar samt förvaltning av desamma. Våra konsulter är hängivna specialister inom sina respektive områden. Genom sitt engagemang, sin kompetens och sitt driv skapar de värde från dag ett.

Vårt erbjudande

Identity & Access Management

IAM tillgodoser verksamhetens behov av förbättrad säkerhet och kontroll samt effektivare processer samtidigt som man förenklar och förbättrar slutanvändarupplevelsen.

Läs mer

Risk & Compliance Management

Risk & Compliance Management säkerställer att riskhantering sker på ett adekvat sätt samt att arbeta strukturerat och systematiskt med efterlevnad av regulativa krav.

Läs mer

Cybersecurity Monitoring & Control

Cybersecurity Monitoring & Control är förmågan att på ett effektivt sätt övervaka, upptäcka samt bekämpa hot mot verksamheten.

Läs mer

Cloud Migration & Integration

Vi hjälper våra kunder med att ta fram, etablera och förvalta molnstrategier och cloud brokering-tjänster samt integration, transformation och migration av applikationer och IT-tjänster till utvalda molntjänster.

Läs mer

The IT Security Value Chain

Grunden för vår framgång baseras på vår solida kunskap och breda erfarenhet inom alla delar av IT-leveransen. Vi kallar det The IT Security Value Chain®.

Så jobbar vi

Vill du jobba med några av Skandinaviens mest erfarna konsulter inom IT-säkerhet?

Vill du jobba i ett växande och ambitiöst konsultföretag som arbetar med de mest utmanande säkerhetsfrågor som stora bolag och statliga myndigheter har idag? Vill du arbeta med marknadsledande produkter och teknologier samt lära dig av några av branschens mest erfarna konsulter?


Traniee

Rivstarta din karriär hos oss! Lär dig av branschens mest erfarna konsulter.

Bli trainee

IT-säkerhetskonsult

Söker du nya utmaningar? Vill du jobba i en högintensiv och starkt växande bransch?

Börja hos oss

Vad några av våra f.d. trainees säger om traineeprogrammet.

Traineeprogrammet ger en kickstart in i arbetet som IT-säkerhetskonsult. Det har en bredd som ger förberedelse i allt från hur kunder ska bemötas till hur man överkommer stora tekniska problem.

– Fredrik, Konsult (Trainee '13)

Det var utmanande och lärorikt och jag fick en bra bild av IT-säkerhetsområdet. Med stöd från seniora kollegor blev steget att gå från studerande till IT-konsult mindre.

– Maria, Konsult (Trainee '14)

Traineeprogrammet hos oss på IT Advisor utvecklade mina förmågor både kunskapsmässigt men även som person. Det var stundvis intensivt då det var mycket nytt att lära sig, men med den coachning jag fick så gick det bra.

– Johan, Konsult (Trainee '15)

IT Advisors traineeprogram är utmanande och roligt där du erbjuds alla verktyg som krävs för att lyckas som IT-konsult.

– Christoffer, Konsult (Trainee '14)