Följ oss här:

Grattis IT Advisor på 10-årsdagen!

Under 2018 firar vi tio år som ett av Sveriges ledande tjänsteföretag inom cybersäkerhet! Det har så här långt varit en fantastik, dynamisk och intensiv resa. Under alla dessa år har vi bidragit med stor affärsnytta till våra kunder och samarbetspartners samt i slutändan även varit till gagn för samhället i stort.

Vi får också ha i åtanke att vi firar tio år i en kontext där vår omvärld har större behov än någonsin av rådgivning och hjälp med IT- och informationssäkerhet. Kampen är ojämn och svår. Företag står mot välfinansierade illegala organisationer. Vår insats blir allt mer viktig för varje dag som går.

När vi blickar framåt så kommer vi fortsätta med oavbruten energi och kraft att arbeta hårt för att stärka och hjälpa våra kunder, vara framgångsrika med våra partners, rekrytera och ge jobb till fler människor i vår bransch, sprida kunskap om IT- och informationssäkerhet till samhället i övrigt.

Vi skapar en trovärdig och pålitlig digital värld!